Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Cwcis a Preifatrwydd

 

Mae cwci yn ffeil fach o lythrennau a rhifau yr ydym yn storio ar eich porwr neu yriant caled eich cyfrifiadur. Nid yw'r cwcis a ddefnyddir ar Smartenergygb.org yn cael eu defnyddio i'ch adnabod chi'n bersonol.

Rydym yn defnyddio cwcis i helpu i nodi agweddau ar eich ymddygiad, er enghraifft pa dudalennau rydych yn ymweld. Rydym hefyd yn edrych ar sut yr ydych yn ymweld â'r safle, er enghraifft â'r hyn borwr ac a ydych yn defnyddio ffôn symudol neu gyfrifiadur. Byddwn yn edrych ar y wybodaeth hon i ddeall yn well sut mae pobl yn defnyddio ein safle, fel y gallwn wneud gwelliannau.

Google Analytics:

 

Rydym yn defnyddio'r mathau canlynol o gwcis ar y wefan hon:

Mae mesur defnydd o'r wefan (Google Analytics)

Rydym yn defnyddio meddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio Smartenergygb.org. Rydym yn gwneud hyn er mwyn helpu i sicrhau bod y safle yn diwallu anghenion ei defnyddwyr ac i helpu i wneud gwelliannau.

  • mae'r tudalennau rydych yn ymweld ar Smartenergygb.org - pa mor hir rydych yn ei wario ar bob tudalen Smartenergygb.org
  • sut y cawsoch i'r safle
  • beth fyddwch yn clicio ar tra byddwch yn ymweld â'r safle

Nid ydym yn casglu nac yn cadw eich gwybodaeth bersonol (ee eich enw neu gyfeiriad) felly ni ellir wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i nodi pwy ydych chi.

Nid ydym yn caniatáu i Google i ddefnyddio neu rannu ein data analytics.

Gallwch ddewis peidio â cwcis Google Analytics.

Ein neges ragarweiniol

 

Efallai y byddwch yn gweld neges groeso pop -up pan fyddwch yn ymweld Smartenergygb.org gyntaf. Byddwn yn storio cwci fel bod eich cyfrifiadur yn gwybod eich bod wedi ei weld, ac nid yn gwybod i ddangos ei fod unwaith eto.

Youtube videos

 

Rydym yn defnyddio YouTube i ddarparu fideos ar rai tudalennau o'r safle. YouTube yn gosod cwcis pan fyddwch yn ymweld ag un o'r tudalennau hyn.

Efallai y byddwch wrthod derbyn unrhyw un o'r cwcis isod trwy weithredu'r gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod gosodiad cyfan neu rai cwcis. Am ganllaw i anablu cwcis, gweler www.allaboutcookies.org. Oni bai eich bod wedi addasu gosodiad eich porwr fel y bydd yn gwrthod cwcis, bydd ein system yn cwcis pan fyddwch yn ymweld â'r wefan.