Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Gweithio gyda phartneriaid ymddiriedig

 

Nid ydym eisiau i neb golli allan ar fuddion mesuryddion clyfar. Mae'n debygol y byddwch yn ein clywed ni ar y radio ac yn gweld ein negeseuon ar y teledu neu ar-lein. Ond ni allwn wneud hyn ar ein pennau ein hunain, a dyna pam y byddwn yn cydweithio â phartneriaid hefyd

Pwy yw ein partneriaid?

 

Mae partneriaid yn fudiadau, brandiau neu unigolion sydd â chysylltiadau â phob math o gymunedau. Hefyd, gallant ein helpu ni i gyrraedd cwsmeriaid bregus, incwm isel a rhagdalu er mwyn i bawb elwa o fesuryddion clyfar.

Beth am fod yn bartner?

 

Fel partner, bydd gennych fynediad i dimau rhanbarthol a chefnogaeth gyfathrebu. Mae llawer o adnoddau ar gael i chi, gan gynnwys asedau marchnata y mae croeso i chi eu cyd-frandio.