Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Ynglŷn ag Ynni clyfar GB

 

Ynni Clyfar GB yw'r ymgyrch genedlaethol ar gyfer cyflwyno mesuryddion clyfar. Rydym yn annibynnol i'r llywodraeth, nid ydym yn cyflenwi ynni ac nid ydym yn gosod mesuryddion clyfar. Rydym yn bodoli i sicrhau bod pawb ym Mhrydain Fawr yn deall mesuryddion clyfar, yr ymgyrch gyflwyno a sut i ddefnyddio'r mesuryddion newydd i fynnu rheolaeth ar eu nwy a'u trydan.

Cael pawb i gymryd rhan

 

Rydym eisiau rhoi'r brwdfrydedd a'r hyder i bawb i ddweud 'hoffwn gael mesurydd clyfar'. Byddwn yn sicrhau bod pawb yn gwybod sut y gallant ddefnyddio eu mesurydd clyfar a deall y buddion.

Buddion i chi

Pam rydym yn gwneud hwn

 

Rydym eisiau i gwsmeriaid gael biliau ynni cywir. Mae mesuryddion clyfar yn golygu y bydd y ffordd y byddwn yn talu am ynni'n debyg i'r ffordd yr ydym yn talu am bethau eraill, fel siopa yn yr archfarchnad. Rydym yn credu hefyd bod gan fesuryddion clyfar y pŵer i helpu Prydain Fawr i adeiladu cyflenwad ynni dibynadwy a sicr.

Dyfodol clyfar Prydain

Ein rôl yn yr uwchraddiad

 

Er mai ein swyddogaeth ni yw lledaenu'r neges i bawb, mae'n ddyletswydd benodol arnom i sicrhau bod defnyddwyr incwm isel, bregus a rhagdalu'n elwa o fesuryddion clyfar.

  • adeiladu hyder defnyddwyr mewn mesuryddion clyfar 
  • cynorthwyo mwy o ddefnyddwyr bregus i wireddu buddion mesuryddion clyfar 
  • estyn allan i gefnogi busnesau bach os yw'n gost-effeithiol i'w wneud


rhaglen-bartneriaid

Cwestiynau cyffredin

Beth yw'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar genedlaethol?

Erbyn diwedd 2020, bydd tua 53 miliwn o fesuryddion clyfar wedi'u gosod mewn 30 miliwn o adeiladau (cartrefi a busnesau) ledled Cymru, Lloegr a'r Alban. Mae'r rhaglen eisoes wedi dechrau. Mae tua 7 miliwn o fesuryddion clyfar eisoes wedi'u gosod. Dyma'r prosiect isadeiledd cenedlaethol mwyaf yn ein bywydau, a bydd yn galluogi system ynni fwy effeithlon o lawer ar gyfer Prydain Fawr.
 
Gwyliwch y ffilm fer hon i gael gwybod mwy am yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar genedlaethol.