Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Hygyrchedd

 

Pan fyddwn yn sôn am hygyrchedd ar y wefan hon, rydym yn cyfeirio ato yn ei ystyr ehangach. Mae'r wefan wedi'i dylunio i weithio ar gyfer defnyddwyr anabl, i fod yn hygyrch ar gynifer o ddyfeisiau â phosib, a dyluniwyd ein cynnwys ysgrifenedig a ddelweddau i gael eu deall gan yr ystod ehangaf bosib o bobl.


Ein nod

 

Ein nod yw na ddylai neb sy'n ymweld â'r wefan gael eu rhwystro rhag cael mynediad at ddarn arwyddocaol o gynnwys neu brofiad oherwydd anabledd neu oherwydd y dyfais neu borwr y maent yn eu defnyddio i weld y wefan.


Mesurau hygyrchedd

 

Mae'r wefan wedi'i chreu'n unol â safon hygyrchedd AA, fel a ddiffinnir gan y fenter W3C. Yn syml, mae hyn yn golygu na fydd y rhwystrau mwyaf cyffredin ar gyfer defnyddwyr anabl yn bresennol ar y wefan hon.

Er y dylai'r wefan fod yn hygyrch 'fel y mae', os ydych yn profi anhawster wrth ei defnyddio, mae wedi cael ei chreu i'ch galluogi chi i deilwra'r ffordd y mae'n ymddangos gan ddefnyddio'r offer rheoli yn eich porwr.

Mae gan y BBC gynnwys defnyddiol ar sut i wneud hyn:

  • gwneud eich llygoden yn haws ei defnyddio
  • defnyddio'ch bysellfwrdd i reoli'ch pwyntydd
  • dewisiadau heblaw am fysellfwrdd a llygoden
  • cynyddu maint y testun
  • newid lliwiau'r wefan
  • chwyddhau'ch sgrîn
  • darllenyddion sgrîn a phorwyr siarad