Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Cyflenwyr ynni

 

Oherwydd bod y cyflenwyr ynni'n gosod mesuryddion clyfar, mae pa mor fuan y gallwch gael un yn dibynnu ar gynlluniau'ch cyflenwr. Dewiswch eich cyflenwr o'r rhestr isod am fwy o fanylion.

Ddim yn gwybod pwy yw eich cyflenwr? | Ffoniwch 0870 608 1524
 
Dewiswch eich cyflenwr am fanylion:
Prev
Next

Cwestiynau cyffredin

Mae gennyf gyflenwyr nwy a thrydan gwahanol. Oes angen ddwy sgrîn arddangos glyfar arnaf?

Nac oes. Os yw eich nwy a thrydan wedi'u cyflenwi gan gyflenwyr ynni gwahanol, bydd y cyflenwr ynni cyntaf i osod mesurydd clyfar yn gosod eich sgrîn arddangos glyfar ar gyfer y mesurydd hwnnw. Wrth osod eich ail fesurydd clyfar, mae eich ail gyflenwr yn gyfrifol am sicrhau y gellir gweld eich gwybodaeth ynni o'r ddau fesurydd ar yr un sgrîn arddangos.


 

Beth sy’n digwydd ar ôl i mi ddweud yr hoffwn gael mesurydd clyfar?

Pan fyddwch wedi trefnu amser a dyddiad, bydd gosodwr hyfforddedig yn dod i’ch cartref ar yr amser a drefnwyd i osod eich mesurydd clyfar. Bydd hefyd yn dangos i chi sut mae eich sgrîn ynni cartref yn gweithio ac yn cynnig cyngor ar effeithlonrwydd ynni, gan helpu chi rheoli eich defnydd o ynni’n well.