Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Pryd gallaf gael mesurydd clyfar?

 

Ni fydd uwchraddio cartrefi i fesuryddion clyfar yn digwydd dros nos. Mae mwy na 26 miliwn o gartrefi i'r cyflenwyr ynni eu cyrraedd, gyda'r nod o gael mesuryddion clyfar ym mhob cartref erbyn 2020. Yn gyffredinol, bydd yr amser y mae'n ei gymryd i dderbyn eich mesurydd clyfar yn dibynnu ar ddau ffactor:

1. Pwy yw eich cyflenwr ynni

 

Bydd gan bob cyflenwr nwy a thrydan eu hamserlenni eu hunain i gwblhau'r dasg enfawr hon. Mae rhai eisoes wedi gosod mesuryddion clyfar cenhedlaeth gynnar. Nid yw rhai eraill wedi dechrau eto.

Gweld beth mae'ch cyflenwr ynni'n ei wneud

2. Ble rydych chi'n byw

 

Oherwydd y ffordd y mae'r dechnoleg yn datblygu, mae ble yr ydych chi'n byw a'r math o gartref sydd gennych yn effeithio pryd y gallwch gael mesurydd clyfar. Gyda rhai eithriadau, bydd hyn yn wir yn gyffredinol:

  • bydd trefi a dinasoedd cyn ardaloedd gwledig
  • rhannau gwledig Yr Alban fydd yn cael nhw'n gyntaf (2016) cyn Cymru a Lloegr wledig (2017)
  • bydd tai'n cael mesuryddion cyn fflatiau
  • bydd fflatiau bach yn gyntaf (2016) cyn blociau mawr (2018)

Pryd gallwch chi gael mesurydd clyfar?

Cwestiynau cyffredin

Sut gallaf gael mesurydd clyfar?

Mae gennym ni i gyd yr hawl i gael mesurydd clyfar a bydd eich cyflenwr ynni'n cysylltu â chi rhwng nawr a 2020 i drefnu'ch gosodiad heb unrhyw gost ychwanegol.

Bydd yn rhaid i rai ohonom ni aros yn hwy na rhai pobl eraill i dderbyn ein mesuryddion, ond gallwch ofyn yn uniongyrchol i'ch cyflenwr ynni i weld a allwch gael un wedi'i osod nawr. Mae pa mor fuan y gallwch gael eich mesurydd clyfar yn dibynnu ar eich cyflenwr ynni, ble rydych yn byw a pha fath o gartref sydd gennych.

Mae tri cham syml i gael gosodiad mesurydd clyfar:

  1. Gofyn i'ch cyflenwr - bydd mesurydd clyfar yn cael ei gynnig i ni i gyd erbyn 2020. Cysylltwch â'ch cyflenwr yn uniongyrchol nawr i weld a allwch gael gosodiad mesurydd clyfar nawr.
  2. Trefnu dyddiad ac amser i'ch cyflenwr ddod i osod eich mesurydd clyfar (bydd angen i naill ai chi'ch hun neu oedolyn cyfrifol enwebedig os na allwch fod yno, fod yn bresennol yn ystod y gosodiad).
  3. Mae eich cyflenwr yn gosod y mesurydd ac yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r sgrîn arddangos glyfar.

 

Rwy’n rhentu. A allaf gael mesurydd clyfar o hyd?

Gallwch. Os mai chi yn hytrach na’ch landlord sy’n talu eich bil nwy a/neu drydan ac mae eich enw chi arnynt, nid oes angen i chi gael caniatâd gan eich landlord i gael mesurydd clyfar. Er hynny, rydym yn argymell i chi hysbysu nhw’n gyntaf fel eu bod yn ymwybodol eich bod yn bwriadu cael un. Os yw eich landlord yn talu’r biliau, dylech ofyn iddynt hwy gysylltu â’ch cyflenwr i drefnu gosodiad mesurydd clyfar i chi.