Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Pwy all gael mesurydd clyfar?

 

Gall pob aelwyd ym Mhrydain Fawr gael mesurydd clyfar fel rhan o'r ymgyrch gyflwyno genedlaethol. Bydd eich cyflenwr ynni'n eu gosod yn eich cartref heb unrhyw gost ychwanegol. Os mai chi yw deiliad y cyfrif sy'n talu'r biliau, mae gennych chi hawl i un yn awtomatig.

Dyma'r hyn y mae angen i chi ei wybod:

Mesuryddion clyfar a thenantiaid

 

Os mai chi yw deiliad y cyfrif sy'n talu'r biliau, mae gennych hawl i ofyn i'ch cyflenwr ynni am fesurydd clyfar. Gallant ddileu'r drafferth o gyfrifo faint y mae arnoch chi pan fyddwch yn symud allan. Byddant yn helpu hefyd wrth rannu biliau ymysg pobl sy'n rhannu fflatiau. Gyda mesuryddion clyfar rydych bob amser yn gwybod faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio.

Cael gwybod beth mae'ch cyflenwr ynni'n ei wneud

Trafod mesuryddion clyfar gyda'ch landlord

 

Os ydych yn talu'r biliau, nid oes angen i chi ofyn am ganiatâd gan eich landlord i gael gosodiad mesurydd clyfar ond byddem yn argymell rhoi gwybod i'ch landlord. Gallai fod yn werth amlygu bod mesuryddion clyfar yn rhan o ymgyrch gyflwyno genedlaethol neu ddweud wrthynt am y buddion.

Cwestiynau cyffredin

Rwy’n rhentu. A allaf gael mesurydd clyfar o hyd?

Gallwch. Os mai chi yn hytrach na’ch landlord sy’n talu eich bil nwy a/neu drydan ac mae eich enw chi arnynt, nid oes angen i chi gael caniatâd gan eich landlord i gael mesurydd clyfar. Er hynny, rydym yn argymell i chi hysbysu nhw’n gyntaf fel eu bod yn ymwybodol eich bod yn bwriadu cael un. Os yw eich landlord yn talu’r biliau, dylech ofyn iddynt hwy gysylltu â’ch cyflenwr i drefnu gosodiad mesurydd clyfar i chi.


 

Mae gennyf fesurydd rhagdalu. A allaf gael mesurydd clyfar o hyd?

Gallwch. Bydd mesuryddion clyfar yn gwneud rhagdalu'r un mor hawdd a thalu-wrth-ddefnyddio ar eich ffôn symudol. Mae rhai cyflenwyr eisoes yn cyflwyno mesuryddion clyfar i gwsmeriaid rhagdalu ac yn y dyfodol bydd pob mesurydd clyfar yn gallu newid rhwng y moddau talu.

Gyda rhagdalu clyfar, dylech fedru:

  • gweld yn gyfleus faint o gredyd sy'n weddill ar eich sgrîn ynni cartref heb orfod darllen neu gael mynediad at y mesurydd
  • ychwanegu credyd ble a phryd bynnag y mynnwch - ar-lein, gydag ap, ar y ffôn, neu drwy neges destun
  • ychwanegu credyd yn bersonol yn eich siop leol, heb fod angen rhoi allwedd neu gerdyn yn ôl yn y mesurydd. Bydd taliadau'n cael eu gwneud yn awtomatig i'ch cyfrif. Bydd modd wrth gwrs i chi ychwanegu credyd mewn arian parod
  • talu'r un gyfradd â phawb arall - bydd mesuryddion clyfar yn dileu'r angen i ragdalu fod yn fwy drud na thariffau erai