Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Pwy all gael mesurydd clyfar?

 

Gall pob aelwyd ym Mhrydain Fawr gael mesurydd clyfar fel rhan o'r ymgyrch gyflwyno genedlaethol. Bydd eich cyflenwr ynni'n eu gosod yn eich cartref heb unrhyw gost ychwanegol. Os mai chi yw deiliad y cyfrif sy'n talu'r biliau, mae gennych chi hawl i un yn awtomatig.

Dyma'r hyn y mae angen i chi ei wybod:

Mesuryddion clyfar a busnesau bach

 

Mae'n bosib y bydd busnesau bach gyda llai na 10 o gyflogeion cyfwerth ag amser llawn yn gymwys i gael mesurydd clyfar.

Os oes gan eich busnes ei fesurydd nwy neu drydan eich hun, mae'n bosib y byddwch yn gallu uwchraddio i fesurydd clyfar. Bydd busnesau sydd wedi eu lleoli gartref gael mesurydd clyfar o hyd gan y byddant yn cael eu cynnig i bob cartref.

Manteision i fusnesau bach

Gwahaniaethau i fusnesau bach

 

Bydd yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar genedlaethol yn cynnig mesurydd clyfar i bob cartref ym Mhrydain Fawr am ddim. Bydd eich cyflenwr ynni'n gallu dweud wrthych a yw eich busnes yn gymwys hefyd. Mae gan bob cyflenwr feini prawf ychydig yn wahanol, yn seiliedig ar ffactorau gan gynnwys faint o ynni a ddefnyddiwch.

Fel busnes, mae'n bosib y caiff tâl ei godi arnoch ar gyfer rhan o'ch uwchraddiad. Er enghraifft, efallai y bydd angen i chi dalu am y gosodiad. Bydd eich cyflenwr yn dweud wrthych am unrhyw daliadau o'r cychwyn cyntaf.

Cael gwybod beth mae'ch cyflenwr ynni'n ei wneud

Cwestiynau cyffredin

Beth mae mesuryddion clyfar yn ei wneud?

Mae mesurydd clyfar yn anfon darlleniadau rheolaidd yn uniongyrchol ac yn ddiogel i'ch cyflenwr ynni, gan olygu biliau cywir a chan ddod ag amcangyfrif a rhywun yn dod i ddarllen y mesurydd i ben. Mae'r sgrîn arddangos glyfar sy'n dod gyda'r mesurydd yn declyn cludadwy sy'n dangos yn union faint rydych yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio i chi mewn punnoedd a cheiniogau bron mewn amser real. Caiff eich mesurydd clyfar a'ch sgrîn arddangos glyfar eu gosod gan eich cyflenwr ynni heb unrhyw gost ychwanegol.


 

Pa mor gywir ydy mesuryddion clyfar?

Mae mesuryddion clyfar yr un mor gywir â mesuryddion mecanyddol. Yn syml, nhw yw'r genhedlaeth nesaf, gan symud mesuryddion o dechnoleg Fictoraidd i'r oes ddigidol.