Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Pwy all gael mesurydd clyfar?

 

Gall pob aelwyd ym Mhrydain Fawr gael mesurydd clyfar fel rhan o'r ymgyrch gyflwyno genedlaethol. Bydd eich cyflenwr ynni'n eu gosod yn eich cartref heb unrhyw gost ychwanegol. Os mai chi yw deiliad y cyfrif sy'n talu'r biliau, mae gennych chi hawl i un yn awtomatig.

Dyma'r hyn y mae angen i chi ei wybod:

Mesuryddion clyfar a busnesau bach

 

Os oes gan eich busnes lai na 10 o gyflogeion, mae'n bosib y byddwch yn gymwys i gael mesurydd clyfar, cyhyd â bod gennych adeilad ar wahân a'ch mesurydd nwy a/neu drydan eich hun. (Mae rheolau ar y defnydd o ynni hefyd sy'n golygu na fydd busnesau bach sy'n defnyddio llawer o ynni'n gymwys.) Gallwch gael un hefyd fel rhan o'r ymgyrch gyflwyno genedlaethol os ydych yn rhedeg eich busnes oddi cartref.

Buddion ar gyfer busnesau bach

Sut i gael mesurydd clyfar?

 

I gael mesurydd clyfar bydd angen i chi gysylltu â'ch cyflenwr ynni. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am gynlluniau cyflenwyr ynni ar gyfer gosod mesuryddion clyfar yma:

Cael gwybod beth mae'ch cyflenwr ynni'n ei wneud

Cwestiynau cyffredin

Beth mae mesuryddion clyfar yn ei wneud?

Mae mesurydd clyfar yn anfon darlleniadau rheolaidd yn uniongyrchol ac yn ddiogel i'ch cyflenwr ynni, gan olygu biliau cywir a chan ddod ag amcangyfrif a rhywun yn dod i ddarllen y mesurydd i ben. Mae'r sgrîn arddangos glyfar sy'n dod gyda'r mesurydd yn declyn cludadwy sy'n dangos yn union faint rydych yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio i chi mewn punnoedd a cheiniogau bron mewn amser real. Caiff eich mesurydd clyfar a'ch sgrîn arddangos glyfar eu gosod gan eich cyflenwr ynni heb unrhyw gost ychwanegol.


 

Pa mor gywir ydy mesuryddion clyfar?

Mae mesuryddion clyfar yr un mor gywir â mesuryddion mecanyddol. Yn syml, nhw yw'r genhedlaeth nesaf, gan symud mesuryddion o dechnoleg Fictoraidd i'r oes ddigidol.