Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Pwy all gael mesurydd clyfar?

 

Gall pob aelwyd ym Mhrydain Fawr gael mesurydd clyfar fel rhan o'r ymgyrch gyflwyno genedlaethol. Bydd eich cyflenwr ynni'n eu gosod yn eich cartref heb unrhyw gost ychwanegol. Os mai chi yw deiliad y cyfrif sy'n talu'r biliau, mae gennych chi hawl i un yn awtomatig.

Dyma'r hyn y mae angen i chi ei wybod:

Mesuryddion clyfar a pherchnogion cartref

 

Mae gan bob aelwyd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban hawl i fesurydd clyfar. Ond gallwch ofyn am un dim ond os mai chi yw prif ddeiliad y cyfrif ar y biliau nwy a thrydan.

Sut i gael mesurydd clyfar

 

I gael mesurydd clyfar bydd angen i chi gysylltu â'ch cyflenwr ynni. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am gynlluniau cyflenwyr ynni ar gyfer gosod mesuryddion clyfar yma:

Cael gwybod beth mae'ch cyflenwr ynni'n ei wneud

Cwestiynau cyffredin

Beth yw'r buddion i mi?

Mae digonedd o declynnau a all helpu rheoli'r defnydd o ynni, ond mae gan fesuryddion clyfar ddwy nodwedd unigryw:

  • maen nhw'n dangos yn union faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio bron mewn amser real
  • maent yn anfon darlleniadau rheolaidd at eich cyflenwr ynni, felly ni fydd unrhyw filiau wedi'u hamcangyfrif neu rywun yn gorfod dod i ddarllen y mesurydd

Gyda'ch mesurydd clyfar, bydd modd bob amser i chi gadw rheolaeth yn union ar faint o nwy a thrydan yr ydych yn ei ddefnyddio bron mewn amser real, a faint mae'n ei gostio mewn punnoedd a cheiniogau. Mae hyn yn golygu eich bod yn talu dim ond am yr hyn yr ydych wedi'i ddefnyddio ac y byddwch bob amser yn gwybod beth i'w ddisgwyl yn eich bil nesaf, felly ni fydd risg o gael braw wrth agor yr amlen mwyach.


 

Pryd gallaf gael mesurydd clyfar?

Mae rhai cyflenwyr eisoes yn gosod mesuryddion clyfar, tra bod rhai cyflenwyr eraill yn y camau cynharach o'u cyflwyno.

Gallwch ofyn i'ch cyflenwr ynni'n uniongyrchol i weld a allwch gael gosodiad mesurydd clyfar nawr. Byddant yn asesu'ch lleoliad a'ch math o gartref ac yn rhoi gwybod i chi pa mor fuan y gallwch gael un.