Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Sut gallaf gael mesurydd clyfar?

 

Gall pob aelwyd ym Mhrydain gael mesurydd clyfar fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol, hyd yn oed os ydych yn rhentu neu ar ragdalu.

Gall pob aelwyd ym Mhrydain gael mesurydd clyfar  fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol, hyd yn oed os ydych yn rhentu neu ar ragdalu.

Mae pedwar cam hwylus i gael eich un chi. Dyma'r hyn y mae angen i chi ei wybod os ydych yn:

Mesuryddion clyfar a landlordiaid

 

Mae mesuryddion clyfar o fudd i landlordiaid a thenantiaid, felly mae'n syniad da rhoi gwybod i'ch tenantiaid os ydych yn hapus i un gael ei osod.

Pwy bynnag sy'n talu'r biliau, nhw sy'n gyfrifol am ofyn i gyflenwr ynni'r eiddo am fesurydd clyfar.

Manteision cael mesurydd clyfar yn eich eiddo

 

Os yw'r rhent a godwch yn cynnwys nwy a thrydan, byddwch yn gallu gweld yn glir faint mae'ch tenantiaid yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio. Gall mesuryddion clyfar helpu'ch tenantiaid hefyd, yn enwedig os mai nhw sy'n talu'r biliau.

Byddant bob amser yn gwybod faint y mae arnynt, gweld sut y gallant wneud arbedion a medru rhannu biliau'n fwy hwylus.

Camau nesaf:

1. Gofynnwch i gyflenwr ynni'r eiddo

 

Pan fyddwch chi a'ch tenant yn barod i gael mesurydd clyfar, bydd angen i chi gysylltu â chyflenwr ynni'r eiddo.

1

2. Trefnwch amser a dyddiad

 

Pan fydd y cyflenwr ynni'n barod i osod y mesurydd clyfar yn eich eiddo, byddant yn cysylltu â chi i drefnu amser. Bydd angen i naill ai chi neu eich tenant fod yno yn ystod y gosodiad.

2

3. Ar ddiwrnod y gosodiad

 

Bydd gosodwr mesuryddion clyfar hyfforddedig yn dod i'r eiddo i osod y mesurydd clyfar ar yr amser rydych wedi'i drefnu.

3

4. Gall eich tenant ddechrau cymryd rheolaeth ar eu defnydd o ynni

 

Ar ôl i'r broses osod gael ei chwblhau, gall eich gosodwr ddangos i chi a'ch tenant sut mae'r mesurydd clyfar yn gweithio ac ateb unrhyw gwestiynau. Gallai fod yn ddefnyddiol i'ch tenant fod yno hefyd, fel y gallant ddechrau derbyn manteision eu mesurydd clyfar newydd yn syth.

4

A dyna fe

 

Wedyn, byddwch yn barod i fwynhau manteision cael mesurydd clyfar. Byddwch yn gallu gweld faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio bron mewn amser real, a faint mae'n ei gostio i chi mewn punnoedd a cheiniogau.

Manteision mesuryddion clyfar

Cwestiynau cyffredin

Beth yw mesurydd clyfar?

Mesuryddion clyfar yw'r genhedlaeth newydd o fesuryddion nwy a thrydan. Maen nhw'n cael eu gosod mewn cartrefi ar draws Prydain Fawr heb unrhyw gost ychwanegol, i ddisodli'r mesuryddion traddodiadol, gan gynnwys mesuryddion allwedd rhagdalu, sy'n ticio'n dawel o dan y grisiau neu'r tu allan yn y rhan fwyaf o'n cartrefi ni. 

Beth mae mesuryddion clyfar yn ei wneud?

Mae mesurydd clyfar yn anfon darlleniadau rheolaidd yn uniongyrchol ac yn ddiogel i'ch cyflenwr ynni, gan olygu biliau cywir a chan ddod ag amcangyfrif a rhywun yn dod i ddarllen y mesurydd i ben. Mae'r sgrîn arddangos glyfar sy'n dod gyda'r mesurydd yn declyn cludadwy sy'n dangos yn union faint rydych yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio i chi mewn punnoedd a cheiniogau bron mewn amser real. Caiff eich mesurydd clyfar a'ch sgrîn arddangos glyfar eu gosod gan eich cyflenwr ynni heb unrhyw gost ychwanegol.