Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Sut gallaf gael mesurydd clyfar?

 

Gall pob aelwyd ym Mhrydain gael mesurydd clyfar fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol, hyd yn oed os ydych yn rhentu neu ar ragdalu.

Gall pob aelwyd ym Mhrydain gael mesurydd clyfar  fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol, hyd yn oed os ydych yn rhentu neu ar ragdalu.

Mae pedwar cam hwylus i gael eich un chi. Dyma'r hyn y mae angen i chi ei wybod os ydych yn:

Mesuryddion clyfar ar gyfer tenantiaid

 

Os mai chi sy'n talu'r biliau ac mai eich enw chi sydd ar y cyfrif, mae gennych hawl i ofyn i'ch cyflenwr ynni am fesurydd clyfar. Rydym yn argymell rhoi gwybod i'ch landlord bod mesurydd clyfar yn cael ei osod.

Gall mesuryddion clyfar helpu cydletywyr wrth dalu eu cyfran o'r bil ac maent hefyd yn dileu'r drafferth o gyfrifo faint y mae arnoch chi pan fyddwch yn symud allan.

Trafod mesuryddion clyfar gyda'ch landlord

 

Mae trafod cael mesurydd clyfar gyda'ch landlord bob amser yn syniad da. Gall fod yn werth nodi bod hwn yn rhan o ymgyrch genedlaethol neu roi gwybod iddynt am y manteision eraill. Bydd mesurydd clyfar o fudd iddyn nhw hefyd.

Er mwyn ei wneud mor hawdd â phosib rydym wedi creu e-bost y gallwch ei yrru'n syth at eich landlord, y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw mewnosod eich enw a'i yrru i ffwrdd!

Beth nesaf?

 

Pan fyddwch chi a'ch landlord ill dau'n hapus, y cam nesaf yw gofyn i'ch cyflenwr ynni am fesurydd clyfar.

Rydym wedi esbonio beth sy'n digwydd nesaf mewn pedwar cam hwylus.

Gweld y camau

Cwestiynau cyffredin

Beth yw mesurydd clyfar?

Mesuryddion clyfar yw'r genhedlaeth newydd o fesuryddion nwy a thrydan. Maen nhw'n cael eu gosod mewn cartrefi ar draws Prydain Fawr heb unrhyw gost ychwanegol, i ddisodli'r mesuryddion traddodiadol, gan gynnwys mesuryddion allwedd rhagdalu, sy'n ticio'n dawel o dan y grisiau neu'r tu allan yn y rhan fwyaf o'n cartrefi ni. 

Beth mae mesuryddion clyfar yn ei wneud?

Mae mesurydd clyfar yn anfon darlleniadau rheolaidd yn uniongyrchol ac yn ddiogel i'ch cyflenwr ynni, gan olygu biliau cywir a chan ddod ag amcangyfrif a rhywun yn dod i ddarllen y mesurydd i ben. Mae'r sgrîn arddangos glyfar sy'n dod gyda'r mesurydd yn declyn cludadwy sy'n dangos yn union faint rydych yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio i chi mewn punnoedd a cheiniogau bron mewn amser real. Caiff eich mesurydd clyfar a'ch sgrîn arddangos glyfar eu gosod gan eich cyflenwr ynni heb unrhyw gost ychwanegol.