Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Sut gallaf gael mesurydd clyfar?

 

Mae'r holl fesuryddion clyfar yn cael eu cyflenwi a'u gosod gan eich cyflenwr nwy a thrydan presennol. Mae pedwar cam syml i gael mesurydd clyfar. Yn gyntaf, dywedwch wrthym a ydych yn ystyried cael un ar gyfer:

1. Gofynnwch i'w cyflenwr ynni ar eu rhan

 

Mae cyflenwr ynni'r person rydych yn ei helpu'n gyfrifol am ddarparu a gosod eu mesurydd clyfar. Gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol i gofrestru diddordeb y person ond bydd yn rhaid i ddeiliad y cyfrif fod yn bresennol pan fyddwch yn ffonio.

Gweld beth mae'ch cyflenwr ynni'n ei wneud

1

2. Trefnwch ddyddiad ac amser

 

Gallwch drefnu dyddiad ac amser gyda'r cyflenwr ynni i ddod i osod y mesurydd hefyd, ond eto mae'n rhaid i ddeiliad y cyfrif fod yno gyda chi pan fyddwch yn siarad â nhw.


2

3. Mae'r cyflenwr yn dod i osod y mesurydd

 

Bydd gosodwr hyfforddedig yn dod i'w cartref ac yn gosod eu mesurydd clyfar. Gallwch chi roi mynediad iddynt os oes angen.&

Mwy o wybodaeth am y broses osod

3

4. Nawr gall y person rydych yn ei helpu fynnu rheolaeth ar ei ynni

 

Ar ôl i'r broses osod gael ei chwblhau, gall y gosodwr hyfforddedig ddangos i'r person rydych yn ei helpu sut mae ei fesurydd clyfar yn gweithio ac ateb unrhyw gwestiynau.


Sut mae mesurydd clyfar yn gweithio?

4

A dyna fe

 

Nawr gall y person rydych wedi'i helpu ddechrau mwynhau buddion cael mesurydd clyfar.


Buddion i chi

 Darlunio yn mynd yma

Cwestiynau cyffredin

A allaf gael mesurydd clyfar am ddim?

Ni chodir tâl ychwanegol am fesurydd clyfar neu'r sgrîn ynni cartref. Ni fydd unrhyw dâl ychwanegol ar eich bil o ganlyniad i chi ddewis cael mesurydd clyfar.  Caiff y costau eu lledaenu ar draws biliau pawb, yn yr un modd yn union â chost rhedeg a chynnal a chadw y mesuryddion traddodiadol presennol.

 

Sut ydw i'n paratoi ar gyfer y gosodiad?

Bydd eich cyflenwr ynni'n: 

  • cysylltu â chi ac yn trefnu amser a dyddiad sy'n addas i chi
  • dweud wrthych beth i'w ddisgwyl, pa mor hir y bydd yn cymryd ac a oes unrhyw beth penodol y mae angen i chi ei wneud

Bydd angen i chi:

  • fod adref i roi mynediad i'r gosodwr
  • sicrhau y gall y peiriannydd gyrraedd eich mesuryddion presennol
  • felly, os ydynt yn y cwpwrdd o dan y grisiau, gwnewch yn siŵr bod modd cael mynediad atynt yn hwylus
  • sicrhau bod unrhyw anifeiliaid anwes yn cael eu cadw i ffwrdd

Os yw'n mynd i fod yn anodd clirio o flaen y mesuryddion, rhowch wybod i'r cyflenwr ynni pan fyddant yn trefnu'r apwyntiad.