Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Sut gallaf gael mesurydd clyfar?

 

Gall pob aelwyd ym Mhrydain gael mesurydd clyfar fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol, hyd yn oed os ydych yn rhentu neu ar ragdalu.

Gall pob aelwyd ym Mhrydain gael mesurydd clyfar  fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol, hyd yn oed os ydych yn rhentu neu ar ragdalu.

Mae pedwar cam hwylus i gael eich un chi. Dyma'r hyn y mae angen i chi ei wybod os ydych yn:

1. Gofynnwch i'w cyflenwr ynni ar eu rhan

 

Mae cyflenwyr ynni'r person rydym yn eu helpu'n gyfrifol am ddarparu a gosod eu mesurydd clyfar. Gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol i gofrestru diddordeb y person ond bydd angen i ddeiliad y cyfrif fod yn bresennol gyda chi wrth i chi wneud yr alwad.

1

2. Trefnwch amser a dyddiad

 

Gallwch drefnu amser i osod mesurydd clyfar gyda'r cyflenwr ynni hefyd, ond eto, mae'n rhaid i ddeiliad y cyfrif fod yn bresennol gyda chi pan fyddwch yn siarad â nhw.

2

3. Mae'r cyflenwr yn dod i osod y mesurydd

 

Bydd gosodwr hyfforddedig o gyflenwr ynni'r person yn dod i'w cartref ac yn gosod eu mesurydd clyfar. Gallwch roi mynediad iddynt os bydd angen.

3

4. Yn awr, gall y sawl rydych yn eu helpu gymryd rheolaeth ar eu defnydd o ynni

 

Ar ôl i'r broses osod gael ei chwblhau, gall y gosodwr hyfforddedig ddangos i'r sawl rydych yn eu helpu sut mae eu mesurydd clyfar yn gweithio ac ateb unrhyw gwestiynau.

4

A dyna fe

 

Gallwch barhau i gefnogi'r person rydych yn ei helpu i ddefnyddio eu sgrîn ynni cartref o ddydd i ddydd. Gallai hyn gynnwys ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt am eu mesurydd clyfar neu sut i ddarllen y sgrîn arddangos.

Mae fideos ac adnoddau defnyddiol eraill ar gael yma:

Gwyliwch ein fideos addysgol

Cwestiynau cyffredin

A allaf gael mesurydd clyfar am ddim?

Ni chodir tâl ychwanegol am fesurydd clyfar neu'r sgrîn ynni cartref. Ni fydd unrhyw dâl ychwanegol ar eich bil o ganlyniad i chi ddewis cael mesurydd clyfar.  Caiff y costau eu lledaenu ar draws biliau pawb, yn yr un modd yn union â chost rhedeg a chynnal a chadw y mesuryddion traddodiadol presennol.

 

Sut ydw i'n paratoi ar gyfer y gosodiad?

Bydd eich cyflenwr ynni'n: 

  • cysylltu â chi ac yn trefnu amser a dyddiad sy'n addas i chi
  • dweud wrthych beth i'w ddisgwyl, pa mor hir y bydd yn cymryd ac a oes unrhyw beth penodol y mae angen i chi ei wneud

Bydd angen i chi:

  • fod adref i roi mynediad i'r gosodwr
  • sicrhau y gall y peiriannydd gyrraedd eich mesuryddion presennol
  • felly, os ydynt yn y cwpwrdd o dan y grisiau, gwnewch yn siŵr bod modd cael mynediad atynt yn hwylus
  • sicrhau bod unrhyw anifeiliaid anwes yn cael eu cadw i ffwrdd

Os yw'n mynd i fod yn anodd clirio o flaen y mesuryddion, rhowch wybod i'r cyflenwr ynni pan fyddant yn trefnu'r apwyntiad.