Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Sut gallaf gael mesurydd clyfar?

 

Gall pob aelwyd ym Mhrydain gael mesurydd clyfar fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol, hyd yn oed os ydych yn rhentu neu ar ragdalu.

Gall pob aelwyd ym Mhrydain gael mesurydd clyfar  fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol, hyd yn oed os ydych yn rhentu neu ar ragdalu.

Mae pedwar cam hwylus i gael eich un chi. Dyma'r hyn y mae angen i chi ei wybod os ydych yn:

1. Gofynnwch i gyflenwr ynni'r eiddo

 

Pan fyddwch chi a'ch tenant yn barod i gael mesurydd clyfar, bydd angen i chi gysylltu â chyflenwr ynni'r eiddo.

1

2. Trefnwch amser a dyddiad

 

Pan fydd y cyflenwr ynni'n barod i osod y mesurydd clyfar yn eich eiddo, byddant yn cysylltu â chi i drefnu amser. Bydd angen i naill ai chi neu eich tenant fod yno yn ystod y gosodiad.

2

3. Rhowch fynediad i'ch cyflenwr i osod y mesurydd

 

Bydd gosodwr hyfforddedig o'ch cyflenwr ynni'n dod i'ch busnes ac yn gosod eich mesurydd clyfar.

3

4. Dechreuwch gymryd rheolaeth ar eich ynni

 

Ar ôl i'r broses osod gael ei chwblhau, gall y gosodwr hyfforddedig ddangos i chi a'ch staff sut mae'ch mesurydd clyfar yn gweithio ac ateb unrhyw gwestiynau. Gallwch lawrlwytho posteri a thaflenni gwybodaeth i helpu cyfathrebu'r manteision i'ch cyflogeion hefyd.

4

A dyna fe

 

Wedi hynny, bydd eich busnes yn barod i fwynhau buddion cael mesurydd clyfar.


Buddion ar gyfer busnesau bach

Cwestiynau cyffredin

Beth yw'r safonau technegol y mae'n rhaid i fesuryddion clyfar lynu wrthynt?

Mae mesuryddion clyfar wedi'u rheoleiddio gan ddeddfau diogelwch nwyddau llym y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd. ­Mae'r rhain yn sicrhau bod gan bob mesurydd clyfar yr un ansawdd a safonau diogelwch uchel, waeth pwy yw eich cyflenwr ynni.