Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Sut gallaf gael mesurydd clyfar?

 

Mae'r holl fesuryddion clyfar yn cael eu cyflenwi a'u gosod gan eich cyflenwr nwy a thrydan presennol. Mae pedwar cam syml i gael mesurydd clyfar. Yn gyntaf, dywedwch wrthym a ydych yn ystyried cael un ar gyfer:

1. Gofynnwch i'ch cyflenwr ynni neu frocer beth sydd ar gael

 

Os oes gan eich busnes lai na 10 o gyflogeion, mae'n bosib y byddwch yn gymwys i gael mesurydd clyfar. Os ydych yn rhentu'ch gofod busnes ond nid oes gennych eich mesurydd nwy a/neu drydan eich hun, gallwch ofyn i'ch landlord a yw'n bwriadu cael un ar gyfer eich adeilad.


Gweld beth mae'ch cyflenwr ynni'n ei wneud

1

2. Trefnwch ddyddiad ac amser

 

Os ydych yn gymwys a phan fydd eich cyflenwr ynni'n barod i osod eich mesurydd clyfar, byddant yn ffonio neu anfon e-bost atoch i drefnu amser.


2

3. Rhowch fynediad i'ch cyflenwr i osod y mesurydd

 

Bydd gosodwr hyfforddedig yn dod i'ch adeilad ac yn gosod eich mesurydd clyfar. Ni fydd unrhyw gost i'ch busnes chi.

Mwy o wybodaeth am y broses osod

3

4. Dechreuwch fynnu rheolaeth ar eich ynni

 

Ar ôl i'r broses osod gael ei chwblhau, gall y gosodwr hyfforddedig ddangos i chi a'ch staff sut mae eich mesurydd clyfar yn gweithio ac ateb unrhyw gwestiynau.


Sut mae mesurydd clyfar yn gweithio?

4

A dyna fe

 

Wedi hynny, bydd eich busnes yn barod i fwynhau buddion cael mesurydd clyfar.


Buddion ar gyfer busnesau bach

 Darlunio yn mynd yma

Cwestiynau cyffredin

Beth yw'r safonau technegol y mae'n rhaid i fesuryddion clyfar lynu wrthynt?

Mae mesuryddion clyfar wedi'u rheoleiddio gan ddeddfau diogelwch nwyddau llym y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd. ­Mae'r rhain yn sicrhau bod gan bob mesurydd clyfar yr un ansawdd a safonau diogelwch uchel, waeth pwy yw eich cyflenwr ynni.