Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Sut gallaf gael mesurydd clyfar?

 

Mae'r holl fesuryddion clyfar yn cael eu cyflenwi a'u gosod gan eich cyflenwr nwy a thrydan presennol. Mae pedwar cam syml i gael mesurydd clyfar. Yn gyntaf, dywedwch wrthym a ydych yn ystyried cael un ar gyfer:

1. Gofynnwch i'ch cyflenwr ynni

 

Cysylltwch â'ch cyflenwr ynni neu ewch i'w gwefan i gael mwy o wybodaeth am eu hamserlenni a chynlluniau. Mae cyflenwyr nwy a thrydan yn gyfrifol am ddarparu a gosod mesuryddion clyfar ar gyfer pawb ym Mhrydain erbyn 2020. Gallwch gael mwy o wybodaeth am gyflenwyr ynni penodol yma:


Gweld beth mae'ch cyflenwr ynni'n ei wneud

1

2. Trefnwch ddyddiad ac amser

 

Pan fydd eich cyflenwr ynni'n barod i osod eich mesurydd clyfar, byddant yn ffonio neu anfon e-bost atoch i drefnu amser.


2

3. Rhowch fynediad i'ch cyflenwr i osod y mesurydd

 

Bydd gosodwr hyfforddedig yn dod i'ch cartref ac yn gosod eich mesurydd clyfar. Ni fydd unrhyw gost i chi.

Mwy o wybodaeth am y broses osod

3

4. Dechreuwch fynnu rheolaeth ar eich ynni

 

Ar ôl i'r broses osod gael ei chwblhau, gall y gosodwr hyfforddedig ddangos i chi sut mae eich mesurydd clyfar yn gweithio ac ateb unrhyw gwestiynau.


Sut mae mesurydd clyfar yn gweithio?

4

A dyna fe

 

Wedi hynny, byddwch yn barod i fwynhau buddion cael mesurydd clyfar. Bydd modd i chi weld faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio bron mewn amser real, a faint mae'n ei gostio mewn punnoedd a cheiniogau.


Buddion i chi

Cwestiynau cyffredin

A fydd y rhai sy'n gosod fy mesurydd clyfar yn gymwysedig?

Bydd. Mae rheolau llym ar gyfer y gosodwyr sy'n dod i osod eich mesuryddion clyfar. Mae gan bob gosodwr gymwysterau ffurfiol ac mae'n rhaid iddynt fodloni safonau cenedlaethol penodol. Mae'r safonau hyn wedi eu disgrifio yn y Cod Ymarfer Gosod Mesuryddion Clyfar, y mae'n rhaid i'r holl gyflenwyr ynni gydymffurfio â nhw ac sydd wedi eu rheoleiddio gan Ofgem.

 

Oes angen i mi fod adref yn ystod y gosodiad?

Oes, bydd yn rhaid  chi neu oedolyn cyfrifol enwebedig fod adref i roi mynediad i'r gosodwr. Mae'r rhan fwyaf o osodiadau'n cymryd tua 2 awr.