Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Sut gallaf gael mesurydd clyfar?

 

Gall pob aelwyd ym Mhrydain gael mesurydd clyfar fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol, hyd yn oed os ydych yn rhentu neu ar ragdalu.

Gall pob aelwyd ym Mhrydain gael mesurydd clyfar  fel rhan o'r ymgyrch genedlaethol, hyd yn oed os ydych yn rhentu neu ar ragdalu.

Mae pedwar cam hwylus i gael eich un chi. Dyma'r hyn y mae angen i chi ei wybod os ydych yn:

1. Gofynnwch i'ch cyflenwr ynni

 

Cysylltwch â'ch cyflenwr ynni neu ewch i'w gwefan i gael mwy o wybodaeth am eu hamserlen a'u cynlluniau. Mae cyflenwyr nwy a thrydan yn gyfrifol am ddarparu a gosod mesuryddion clyfar ar gyfer pawb ym Mhrydain erbyn 2020.

1

2. Trefnwch amser a dyddiad

 

Pan fydd eich cyflenwr ynni'n barod i osod eich mesurydd clyfar, byddant yn ffonio chi neu'n anfon e-bost atoch i drefnu amser.

2

3. Rhowch fynediad i'ch cyflenwr i osod y mesurydd

 

Bydd gosodwr hyfforddedig yn dod i'ch cartref ac yn gosod eich mesurydd clyfar. Ni fydd yn costio dim i chi.

Mwy o wybodaeth am y broses osod

3

4. Dechreuwch gymryd rheolaeth ar eich defnydd o ynni

 

Ar ôl i'r broses osod gael ei chwblhau, gall eich gosodwr hyfforddedig ddangos i chi sut mae'ch mesurydd clyfar yn gweithio ac ateb unrhyw gwestiynau.

Sut mae mesurydd clyfar yn gweithio?

4

A dyna fe

 

Wedyn, byddwch yn barod i fwynhau manteision cael mesurydd clyfar. Byddwch yn gallu gweld faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio bron mewn amser real, a faint mae'n ei gostio i chi mewn punnoedd a cheiniogau.

Buddion i chi

Cwestiynau cyffredin

A fydd y rhai sy'n gosod fy mesurydd clyfar yn gymwysedig?

Bydd. Mae rheolau llym ar gyfer y gosodwyr sy'n dod i osod eich mesuryddion clyfar. Mae gan bob gosodwr gymwysterau ffurfiol ac mae'n rhaid iddynt fodloni safonau cenedlaethol penodol. Mae'r safonau hyn wedi eu disgrifio yn y Cod Ymarfer Gosod Mesuryddion Clyfar, y mae'n rhaid i'r holl gyflenwyr ynni gydymffurfio â nhw ac sydd wedi eu rheoleiddio gan Ofgem.

 

Oes angen i mi fod adref yn ystod y gosodiad?

Oes, bydd yn rhaid  chi neu oedolyn cyfrifol enwebedig fod adref i roi mynediad i'r gosodwr. Mae'r rhan fwyaf o osodiadau'n cymryd tua 2 awr.