Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Ynglŷn â'r ymgyrch

 

Mae'r llywodraeth eisiau i gyflenwyr ynni osod mesuryddion clyfar ym mhob cartref yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Mae mwy na 26 miliwn o gartrefi i'r cyflenwyr ynni eu cyrraedd, gyda'r nod o gael mesuryddion clyfar ym mhob cartref erbyn 2020. 

Pam yr ymgyrch?

 

Gofynnodd yr Undeb Ewropeaidd i'r holl aelod-lywodraethau edrych ar fesuryddion clyfar fel rhan o fesurau i uwchraddio ein cyflenwad ynni a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn dilyn astudiaeth gychwynnol, penderfynodd y Llywodraeth Brydeinig i fabwysiadu mesuryddion clyfar fel rhan o'u cynllun i ddiweddaru ein system ynni sy'n heneiddio. Byddant yn rhoi mwy o reolaeth i bobl dros eu defnydd o ynni, eu helpu nhw i ddeall eu biliau a galluogi iddynt weld faint mae'r ynni y maent yn ei ddefnyddio'n ei gostio. Bydd Prydain yn elwa o fesuryddion clyfar yn gyffredinol.

Dyfodol clyfar Prydain

Ni i gyd sy'n penderfynu

 

Nid yw mesuryddion clyfar yn orfodol a gall pobl ddewis peidio â chael un. Mae hynny'n golygu na fydd yr ymgyrch gyflwyno'n digwydd yn awtomatig. I helpu lledaenu'r neges am fuddion mesuryddion clyfar, mae angen i ni i gyd fod yn rhagweithiol ac yn frwdfrydig amdanynt.

Ynglŷn ag Ynni Clyfar GB

Yr ymgyrch cyflwyno yn gryno

Trosolwg o'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar genedlaethol

Cwestiynau cyffredin

Beth yw'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar genedlaethol?

Erbyn diwedd 2020, bydd tua 53 miliwn o fesuryddion clyfar wedi'u gosod mewn 30 miliwn o adeiladau (cartrefi a busnesau) ledled Cymru, Lloegr a'r Alban. Mae'r rhaglen eisoes wedi dechrau. Mae tua 7 miliwn o fesuryddion clyfar eisoes wedi'u gosod. Dyma'r prosiect isadeiledd cenedlaethol mwyaf yn ein bywydau, a bydd yn galluogi system ynni fwy effeithlon o lawer ar gyfer Prydain Fawr.
 
Gwyliwch y ffilm fer hon i gael gwybod mwy am yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar genedlaethol.

 

Ydy pawb ym Mhrydain Fawr yn cael mesurydd clyfar?

Mae gan bawb ym Mhrydain Fawr hawl i gael mesurydd clyfar os ydynt eisiau un ac mae'n rhaid i bob cyflenwr ynni gynnig mesurydd clyfar i'w gwsmeriaid erbyn 2020.