Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Pwy sy'n gwneud beth

 

Gosod mesuryddion clyfar. Creu grid cyfathrebu diwifr newydd. Sicrhau bod pawb, yn enwedig pobl fregus, yn gweld y buddion. Mae llawer o fudiadau, yn ogystal â chodau a safonau rheoleiddio newydd. Dyma ddadansoddiad byr o'r holl gyfrifoldebau.

Y llywodraeth sy'n pennu'r fframwaith

 

Mae'r llywodraeth wedi pennu'r targedau a sefydlu rolau a chyfrifoldebau ar gyfer yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar genedlaethol. Mae'r Adran Ynni a Newid yn yr Hinsawdd (DECC) yn arwain ar yr ymgyrch ac yn ei monitro. Mae wedi pennu rheolau a safonau hefyd i sicrhau bod defnyddwyr wedi'u diogelu. Mae'r rhain yn cynnwys rheolau ar gyfer safonau technegol y cyfarpar a sicrhau bod anghenion pobl fregus yn cael eu diwallu.

Camau'r ymgyrch

 

Mae mwy o wybodaeth am gamau'r ymgyrch mesuryddion clyfar ar gael yma:


Camau'r ymgyrch

Cwestiynau cyffredin

Beth yw'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar genedlaethol?

Erbyn diwedd 2020, bydd tua 53 miliwn o fesuryddion clyfar wedi'u gosod mewn 30 miliwn o adeiladau (cartrefi a busnesau) ledled Cymru, Lloegr a'r Alban. Mae'r rhaglen eisoes wedi dechrau. Mae tua 7 miliwn o fesuryddion clyfar eisoes wedi'u gosod. Dyma'r prosiect isadeiledd cenedlaethol mwyaf yn ein bywydau, a bydd yn galluogi system ynni fwy effeithlon o lawer ar gyfer Prydain Fawr.
 
Gwyliwch y ffilm fer hon i gael gwybod mwy am yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar genedlaethol.

 

Ydy pawb ym Mhrydain Fawr yn cael mesurydd clyfar?

Mae gan bawb ym Mhrydain Fawr hawl i gael mesurydd clyfar os ydynt eisiau un ac mae'n rhaid i bob cyflenwr ynni gynnig mesurydd clyfar i'w gwsmeriaid erbyn 2020.