Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Oes gen i un yn barod?

 

Efallai bod gennych declyn adref sy'n helpu rheoli'ch defnydd o ynni. Y ffordd hawsaf o ddweud p'un a yw'n fesurydd clyfar ai beidio yw os nad oes angen i chi roi darlleniadau mesurydd, neu os nad ydych yn derbyn biliau wedi'u hamcangyfrif bellach.

Mae'r tabl isod yn dangos dau brif fath o ddyfais a all weithiau gael eu drysu gyda mesurydd clyfar - thermostatau clyfar a theclynnau monitro ynni.

 

Thermostatau clyfar

 

Mae'r rhain yn cysylltu â'ch wifi er mwyn i chi reoli'ch system wresogi a dŵr poeth o bell trwy eich ffôn clyfar.

Y prif wahaniaethau yw:


 Thermostatau clyfar Mesuryddion Clyfar
Rheoli'ch thermostat o bell Monitro'ch defnydd o nwy a thrydan
Ddim yn dangos i chi'n union faint rydych yn ei wario mewn gwirionedd. Er hynny, mae'n bosib bod rhai'n darparu amcangyfrif Dangos i chi faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio a'r gost mewn punnoedd a cheiniogau bron mewn amser real
Monitro'ch defnydd gwresogi cyffredinol Monitro'r cyfanswm defnydd ynni ar draws eich holl gyfarpar
Yn aml yn costio arian i'w prynu a'u gosod Ddim yn costio unrhyw beth ac am ddim i'w gosod
Mae angen wifi Nid oes angen eu cysylltu â wifi  

Teclynnau monitro ynni

 

Mae'r rhain yn ddyfeisiau llaw neu ben bwrdd syml sy'n amcangyfrif faint o ynni rydych yn eu defnyddio mewn amser real.

Y prif wahaniaethau yw:

 Teclynnau Monitro Ynni  Mesuryddion Clyfar
Monitro'ch defnydd o ynni bron mewn amser real. (nid yw'r rhan fwyaf ohonynt yn mesur nwy) Monitro'ch defnydd o nwy a thrydan bron mewn amser real
Ddim yn anfon unrhyw wybodaeth at eich cyflenwr ynni Anfon data'n ddiwifr at eich cyflenwr ynni
Mae angen i chi ddarllen y mesurydd i ddarparu darlleniadau Dileu'r angen am ddarparu darlleniadau mesurydd
Maen nhw'n costio arian i'w prynu a'u gosod Ddim yn costio unrhyw beth ac yn cael eu gosod heb dâl

Cwestiynau cyffredin

Mae gennyf declyn monitro ynni. Ydy hynny yr un peth â mesurydd clyfar?

Nac ydy. Gallwch brynu amrywiaeth eang o declynnau monitro ynni sy'n monitro faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio, ond ni allant fesur nwy fel arfer. Gall mesurydd clyfar:

- sicrhau biliau cywir gan eich cyflenwr ynni 

- dangos i chi faint rydych yn ei wario mewn punnoedd a cheiniogau bron mewn amser real  

- gwneud gorfod mynd i ddarllen y mesurydd yn rhywbeth sy'n perthyn i'r gorffennol


 

A fyddaf yn dal i gael ei anfon biliau ynni?

Byddwch. Mae eich sgrîn arddangos glyfar er gwybodaeth yn unig. Byddwch yn dal i dderbyn biliau ynni rheolaidd yn yr un ffordd ag yr ydych ar hyn o bryd, boed hynny trwy'r post neu ar-lein. Ond yn awr byddant yn gywir, heb fod angen i chi fynd i ddarllen y mesurydd ac anfon hynny i ffwrdd. Gan ddibynnu ar eich cyflenwr ynni, mae'n bosib y byddwch yn derbyn rhywfaint o gyngor effeithlonrwydd ynni hefyd.