Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Buddion i chi

 

Nid yw mesuryddion clyfar yn costio unrhyw beth a byddant yn cael eu gosod heb dâl gan eich cyflenwr ynni

Byddwch bob amser yn gwybod faint y mae arnoch chi i'r cyflenwr.

 

Mae mesuryddion clyfar yn golygu dod â biliau wedi'u hamcangyfrif i ben. Dim rhagor o orfod darllen y mesurydd neu geisio cyfrifo'ch bil. Dim rhagor o ddieithriaid yn dod i mewn i'ch cartref i ddarllen y mesurydd. Pan fydd gennych fesurydd clyfar, byddwch yn derbyn dim ond biliau cywir gan eich cyflenwr ynni, yn union fel eich bil ffôn.

Sut i gael mesurydd clyfar

Pam amcangyfrif pan allwch fod yn gywir?

(fersiwn Saesneg yn unig)

Cwestiynau cyffredin

Sut bydd mesurydd clyfar yn arbed arian i mi?

Mae mesuryddion clyfar yn ei gwneud hi'n haws i ni adnabod y sefyllfaoedd pan fyddwn yn defnyddio llawer o ynni ac efallai eisiau gwneud newidiadau i'w ostwng. 

Os byddwch yn defnyddio'r wybodaeth a ymddengys ar eich sgrîn arddangos glyfar i'ch helpu lleihau'ch defnydd o ynni, dylech fedru torri i lawr ar eich costau ynni. Mae mesuryddion clyfar yn golygu biliau cywir hefyd, felly gallwch fod yn hyderus eich bod yn talu dim ond am yr hyn yr ydych wedi'i ddefnyddio, yn hytrach na gordalu, fel sy'n digwydd weithiau gyda biliau wedi'u hamcangyfrif.


 

A all mesurydd clyfar fy helpu i ddefnyddio ynni'n fwy effeithlon?

Mae mesuryddion clyfar yn torri llwybr newydd tuag at ddyfodol mwy effeithlon o ran ynni. Mae mesuryddion clyfar yn ei gwneud hi'n haws i ni adnabod y sefyllfaoedd pan fyddwn yn defnyddio llawer o ynni ac efallai eisiau gwneud newidiadau i'w ostwng. Hefyd, dyma gam hollbwysig tuag at ddatblygu'r grid clyfar, ffordd newydd sbon o redeg ein rhwydweithiau ynni. Bydd cyflenwyr ynni mewn sefyllfa well i gynllunio a rheoli cyflenwad trydan a nwy Prydain Fawr, a pharu'r cyflenwad â'r galw.

Yn y dyfodol, gallwn edrych ymlaen at gael ein gwobrwyo gyda thariffau rhatach ar amserau allfrig. Mae hyn yn golygu y byddwn yn talu llai i dorri'r lawnt neu droi'r peiriant golchi ymlaen pan nad oes galw uchel am drydan. Bydd hefyd yn golygu llai o bwysau ar y grid ar adegau mwy prysur pan fyddwn i gyd yn paratoi cinio neu roi'r degell ymlaen pan fydd yr hysbysebion ar y teledu.

At hynny, bydd modd i fesuryddion clyfar ryngweithio â systemau mesurydd clyfar i'n helpu i arbed ynni. Er enghraifft, gallech osod eich peiriant golchi llestri i ddod ymlaen pan fydd trydan ar ei rataf neu dderbyn neges destun gan eich tŷ os byddwch yn gadael y gwres ymlaen trwy gamgymeriad.