Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Pam cael mesurydd clyfar ar gyfer eich busnes bach?

 

1. Mae mesuryddion clyfar yn anfon eich darlleniadau ynni'n uniongyrchol at eich cyflenwr, gan olygu biliau cywir.

2. Mae mesuryddion clyfar yn galluogi i chi fonitro faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio, mewn punnoedd a cheiniogau, bob dydd, wythnos a mis. Fel y gallwch weld pa weithgareddau sy'n fwyaf costus a chymryd camau i arbed arian.

3. Ni fydd angen amharu ar y diwrnod gwaith mwyach trwy orfod mynd i ddarllen y mesurydd.

4. Wrth i'r grid ynni uwchraddio, bydd cyflenwyr ynni'n gallu ymateb yn gyflymach os bydd toriad yn y gyflenwad.

Cael gwybod sut y gallwch gael mesurydd clyfar

A all eich busnes bach gael mesurydd clyfar?

 

Mae'n bosib y bydd busnesau bach gyda llai na 10 o gyflogeion cyfwerth ag amser llawn yn gymwys i gael mesurydd clyfar.

Os oes gan eich busnes ei fesurydd nwy neu drydan eich hun, mae'n bosib y byddwch yn gallu uwchraddio i fesurydd clyfar. Bydd busnesau sydd wedi eu lleoli gartref gael mesurydd clyfar o hyd gan y byddant yn cael eu cynnig i bob cartref.

Gall pwy bynnag sy'n talu'r biliau ynni ofyn am fesurydd clyfar. Os ydych yn rhentu'ch gofod busnes ac mae eich landlord yn talu'r biliau ynni, siaradwch â nhw am gael mesurydd clyfar ar gyfer eich adeilad.Cael gwybod beth mae eich cyflenwr ynni'n ei wneud

Mesuryddion clyfar ar gyfer busnesau bach

Cwestiynau cyffredin

Beth mae mesuryddion clyfar yn ei wneud?

Mae mesurydd clyfar yn anfon darlleniadau rheolaidd yn uniongyrchol ac yn ddiogel i'ch cyflenwr ynni, gan olygu biliau cywir a chan ddod ag amcangyfrif a rhywun yn dod i ddarllen y mesurydd i ben. Mae'r sgrîn arddangos glyfar sy'n dod gyda'r mesurydd yn declyn cludadwy sy'n dangos yn union faint rydych yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio i chi mewn punnoedd a cheiniogau bron mewn amser real. Caiff eich mesurydd clyfar a'ch sgrîn arddangos glyfar eu gosod gan eich cyflenwr ynni heb unrhyw gost ychwanegol.


 

Sut gallaf gael mesurydd clyfar?

Mae gennym ni i gyd yr hawl i gael mesurydd clyfar a bydd eich cyflenwr ynni'n cysylltu â chi rhwng nawr a 2020 i drefnu'ch gosodiad heb unrhyw gost ychwanegol.

Bydd yn rhaid i rai ohonom ni aros yn hwy na rhai pobl eraill i dderbyn ein mesuryddion, ond gallwch ofyn yn uniongyrchol i'ch cyflenwr ynni i weld a allwch gael un wedi'i osod nawr. Mae pa mor fuan y gallwch gael eich mesurydd clyfar yn dibynnu ar eich cyflenwr ynni, ble rydych yn byw a pha fath o gartref sydd gennych.

Mae tri cham syml i gael gosodiad mesurydd clyfar:

  1. Gofyn i'ch cyflenwr - bydd mesurydd clyfar yn cael ei gynnig i ni i gyd erbyn 2020. Cysylltwch â'ch cyflenwr yn uniongyrchol nawr i weld a allwch gael gosodiad mesurydd clyfar nawr.
  2. Trefnu dyddiad ac amser i'ch cyflenwr ddod i osod eich mesurydd clyfar (bydd angen i naill ai chi'ch hun neu oedolyn cyfrifol enwebedig os na allwch fod yno, fod yn bresennol yn ystod y gosodiad).
  3. Mae eich cyflenwr yn gosod y mesurydd ac yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r sgrîn arddangos glyfar.