Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Buddion ar gyfer busnesau bach

 

Os oes gennych fusnes bach sy'n gymwys i gael mesurydd clyfar, gallwch wneud arbedion cost. Bydd modd i chi weld faint o ynni mae eich busnes yn ei ddefnyddio ar adegau gwahanol o'r dydd. Gall hyn eich helpu i dracio, cynllunio a chyllidebu'n fwy effeithiol, gan gynyddu elw eich busnes, efallai.


Dim rhagor o filiau wedi'u hamcangyfrif

 

Ni fydd rhagor o filiau wedi'u hamcangyfrif na thorri ar draws y diwrnod gwaith trwy orfod mynd i ddarllen y mesurydd.


Sut mae mesuryddion clyfar yn gweithio?

Mesuryddion clyfar ar gyfer busnesau bach

Cwestiynau cyffredin

Beth mae mesuryddion clyfar yn ei wneud?

Mae mesurydd clyfar yn anfon darlleniadau rheolaidd yn uniongyrchol ac yn ddiogel i'ch cyflenwr ynni, gan olygu biliau cywir a chan ddod ag amcangyfrif a rhywun yn dod i ddarllen y mesurydd i ben. Mae'r sgrîn arddangos glyfar sy'n dod gyda'r mesurydd yn declyn cludadwy sy'n dangos yn union faint rydych yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio i chi mewn punnoedd a cheiniogau bron mewn amser real. Caiff eich mesurydd clyfar a'ch sgrîn arddangos glyfar eu gosod gan eich cyflenwr ynni heb unrhyw gost ychwanegol.


 

Sut gallaf gael mesurydd clyfar?

Mae gennym ni i gyd yr hawl i gael mesurydd clyfar a bydd eich cyflenwr ynni'n cysylltu â chi rhwng nawr a 2020 i drefnu'ch gosodiad heb unrhyw gost ychwanegol.

Bydd yn rhaid i rai ohonom ni aros yn hwy na rhai pobl eraill i dderbyn ein mesuryddion, ond gallwch ofyn yn uniongyrchol i'ch cyflenwr ynni i weld a allwch gael un wedi'i osod nawr. Mae pa mor fuan y gallwch gael eich mesurydd clyfar yn dibynnu ar eich cyflenwr ynni, ble rydych yn byw a pha fath o gartref sydd gennych.

Mae tri cham syml i gael gosodiad mesurydd clyfar:

  1. Gofyn i'ch cyflenwr - bydd mesurydd clyfar yn cael ei gynnig i ni i gyd erbyn 2020. Cysylltwch â'ch cyflenwr yn uniongyrchol nawr i weld a allwch gael gosodiad mesurydd clyfar nawr.
  2. Trefnu dyddiad ac amser i'ch cyflenwr ddod i osod eich mesurydd clyfar (bydd angen i naill ai chi'ch hun neu oedolyn cyfrifol enwebedig os na allwch fod yno, fod yn bresennol yn ystod y gosodiad).
  3. Mae eich cyflenwr yn gosod y mesurydd ac yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r sgrîn arddangos glyfar.