Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Buddion os ydych ar fesurydd rhagdalu

 

Mae mesuryddion clyfar yn newyddion da hefyd os oes gennych fesurydd rhagdalu ar hyn o bryd. Mae technoleg rhagdalu glyfar yn rhan o'r ymgyrch gyflwyno genedlaethol. Gyda rhagdalu clyfar rydych bob amser yn gwybod faint rydych yn ei wario a faint y mae arnoch chi.


Ychwanegu credyd yn haws

 

Mae mesuryddion clyfar rhagdalu'n ei gwneud hi'n llawer haws i chi ychwanegu'ch credyd. Gan ddibynnu ar eich cyflenwr, bydd modd i chi ychwanegu credyd yn uniongyrchol ar-lein, trwy ap neu'r siop leol. Dim rhagor o allweddau, cardiau neu ymweliadau anghyfleus i'r siop.


Sut i gael mesurydd clyfar

Mae gwirio faint o gredyd sy'n weddill yn hawdd

 

Bydd gan eich mesurydd clyfar sgrîn arddangos hawdd ei deall a fydd yn dangos i chi faint o gredyd sy'n weddill gennych. Felly, dim rhagor o ruthro allan i'r siop ar y funud olaf gyda'r nos.


Awgrymiadau arbed ynni

Arbed mwy o ynni, arbed mwy o arian

 

Gan fod mesuryddion clyfar yn dangos i chi'n union faint o nwy a thrydan rydych yn eu defnyddio bron mewn amser real, gallwch weld pryd yr ydych yn defnyddio ynni fwyaf a pha ddarnau o gyfarpar sy'n cymryd y mwyaf. Gall gwybod ble i dorri'n ôl arbed ynni ac arian.


Sut mae mesuryddion clyfar yn gweithio?

Cwestiynau cyffredin

Ydy cael mesurydd clyfar yn ei gwneud hi'n haws newid rhwng moddau talu (e.e. debyd uniongyrchol neu ragdalu)?

Ydy. Gall mesuryddion clyfar newydd weithredu a newid rhwng y moddau heb fod angen i osodwr ymweld â'ch cartref i newid y mesurydd.


 

Rwyf ar ragdalu ac nid yw bob amser yn hawdd cyrraedd fy mesurydd All mesuryddion clyfar helpu?

Gallant. Gyda mesurydd clyfar, nid oes angen math gwahanol o fesurydd ar gyfer rhagdalu. Gyda mesurydd clyfar yn y modd rhagdalu, ni fydd yn rhaid i chi gyrraedd eich mesurydd mwyach. Byddwch yn gallu gweld faint o gredyd sy'n weddill gennych trwy eich sgrîn ynni cartref ac mae amrywiaeth o ddulliau ychwanegu credyd, gan gynnwys ar-lein, dros y ffôn, trwy neges destun neu hyd yn oed gydag ap ffôn clyfar. A gallwch ychwanegu credyd yn bersonol o hyd mewn siop leol. Bydd credyd yn cael ei ychwanegu at eich cyfrif yn awtomatig heb fod angen i chi roi allwedd neu gerdyn yn ôl yn eich mesurydd.