Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Sut mae Prydain yn elwa

 

Mae nifer o ffyrdd y bydd Prydain yn elwa wrth i fesuryddion clyfar gael eu cyflwyno ar draws Cymru, Lloegr a'r Alban. 


Dda i bawb

 

Nid oes gan y rhan fwyaf ohonom ni unrhyw syniad faint o ynni a ddefnyddiwn ac nid yw traean ohonom yn deall ein biliau ynni. Mae mesuryddion clyfar wedi'u dylunio i roi rheolaeth yn ôl i ddefnyddwyr ac ail-gydbwyso’r farchnad ynni.


Pam amcangyfrif pan allwch fod yn gywir?

(Fersiwn Saesneg yn unig)

Dda i'r amgylchedd

 

Erbyn 2020, bydd modd i 26 miliwn o aelwydydd weithio allan ble y gallant arbed ynni, torri eu biliau ac felly gwneud eu rhan dros yr amgylchedd.


Yr ymgyrch genedlaethol

Dda i'r economi

 

Mae mesuryddion clyfar yn rhan o gynlluniau'r llywodraeth i ddiweddaru ein system ynni. Byddant yn chwarae rôl hanfodol wrth helpu symud Prydain tuag at economi carbon is a chyflenwad ynni sicr.


Dyfodol clyfar Prydain

Cwestiynau cyffredin

Beth yw'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar genedlaethol?

Erbyn diwedd 2020, bydd tua 53 miliwn o fesuryddion clyfar wedi'u gosod mewn 30 miliwn o adeiladau (cartrefi a busnesau) ledled Cymru, Lloegr a'r Alban. Mae'r rhaglen eisoes wedi dechrau. Mae tua 7 miliwn o fesuryddion clyfar eisoes wedi'u gosod. Dyma'r prosiect isadeiledd cenedlaethol mwyaf yn ein bywydau, a bydd yn galluogi system ynni fwy effeithlon o lawer ar gyfer Prydain Fawr.
 
Gwyliwch y ffilm fer hon i gael gwybod mwy am yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar genedlaethol.