Skip to content

This site is optimised for modern web browsers. For the best experience, please update your browser version.

By clicking "Accept All Cookies" you agree that we and third parties acting on our behalf may store cookies on your device to enhance your experience of our site, allow us to analyse usage of our site, and assist us in our marketing efforts. More information about how we use cookies is set out in our cookie notice.

More information   Accept

Côr-feistr o Gymru yn tiwnio mesuryddion clyfar

25 Tachwedd 2016

Bydd Energise: Y Côr Mesuryddion Clyfar, yn recordio cân sydd newydd ei chyfansoddi yn Stiwdios enwog Rockfield i ddathlu dyfodiad mesuryddion clyfar i bob cartref yn rhan o'r uwchraddiad digidol sydd ar waith ledled Prydain.

Wedi eu hysbrydoli gan y dynion a menywod fydd yn gyfrifol am uwchraddio mesuryddion nwy a thrydan clyfar ym mhob cartref yng Nghymru a ledled Prydain Fawr, mae'r arbenigwr corawl wedi recriwtio peirianwyr a staff o nifer o gyflenwyr ynni ledled Cymru a Lloegr, yn cynnwys Nwy Prydain, SSE ac E.ON. 

Mae mesuryddion clyfar yn cael eu gosod ym mhob cartref rhwng nawr a 2020 heb unrhyw gost ychwanegol.  Byddant yn terfynu'r cyfnod o filiau amcangyfrifiedig ac yn dangos i ni beth ydym yn gwario mewn punnoedd a cheiniogau, bron a bod ar y foment. Yn ganolog i'w cyflwyniad cenedlaethol hwn mae miloedd o ddynion a menywod a fydd yn gosod mesuryddion newydd Prydain. 

Mae Tim Rhys Evans yn adnabyddus cyn hyn am arwain Only Men Aloud i fuddugoliaeth yng nghystadleuaeth rhaglen frig y BBC Last Choir Standing yn 2008, a chyrraedd rownd gynderfynol Britains Got Talent yn 2012 gyda Only Boys Aloud. Mae ei amrywiol gyflawniadau corawl yn cynnwys perfformiadau yn y Perfformiad Amrywiaeth Brenhinol yn 2008, Gemau Chwe Gwlad yr RBS a Seremoni Agoriadol Gemau Olympaidd 2012.

Mae ymarferion wedi cychwyn a bydd Energise: Y Côr Mesuryddion Clyfar yn mynd ymlaen i recordio cân wreiddiol wedi ei chyfansoddi'n arbennig gan Tim, gyda chymorth y cynhyrchydd cerddoriaeth James Clarke, sydd wedi gweithio gyda Rufus Wainwright a Cerys Matthews. Mae rhai o gantorion hŷn y corau sy'n cael eu rhedeg gan Elusen Aloud Tim hefyd wedi cyfrannu, wedi eu dethol ar gyfer eu sgiliau cyfansoddi a diddordeb mewn ysgrifennu caneuon.

Bydd y gân yn cael ei recordio yn stiwdios enwog Rockfield, yn Sir Fynwy, ble mae bandiau mawr yn cynnwys Oasis a Queen wedi recordio albymau.

Meddai Tim: “Mae'r trawsnewidiad cenedlaethol enfawr hwn o ynni yn wirioneddol ysbrydoledig a bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i bob cartref. Roeddwn wedi fy nharo gan sut roedd cymaint o bobl o wahanol sefydliadau ledled y wlad yn cydweithio i sicrhau bod pawb yn gallu bod yn rhan o hyn – yn union fel y gwnawn gyda cherddoriaeth.  Mae'r syniad o sefydlu Energise: Y Côr Mesuryddion Clyfar o unigolion ‘nad ydynt yn gantorion’ a mynd a nhw ar eu taith, o recriwtio i recordio cân wreiddiol, yn wirioneddol gyffrous. 

“Mae'r ymarferion yn mynd yn dda hyd yma; rydyn ni'n edrych ymlaen at fynd i'r stiwdio recordio!”

Ychwanegodd Fflur Lawton, Pennaeth Polisi a Chyfathrebu, Cymru Ynni Clyfar GB: “Rydym wrth ein boddau bod Tim a James wedi eu hysbrydoli cymaint gan y llu o staff mesuryddion clyfar a chanolfan alwadau sy'n asgwrn cefn yr ymgyrch mesuryddion clyfar, yn gweithio'n galed ar sicrhau bod pawb yn cael eu huwchraddiad digidol. Dwi'n siŵr y bydd y gân hon yn sbarduno'r timau wrth iddynt weithio.”

Bydd y gân wreiddiol yn cael ei rhyddhau yn gynnar ym mis Ionawr ynghyd â ffilm fer yn dogfennu'r prosiect, o recriwtio i recordio, a bydd ar gael i'w gwylio ar sianel YouTube Ynni Clyfar GB ac am ddim i'w lawrlwytho ar Spotify.

 -DIWEDD-

Cliciwch i’r dde i arbed y llun neu lawrlwythwch luniau o’r tudalen yma

Tim Rhys Evans MBE 1

Nodiadau i Olygyddion

Ynglŷn ag Ynni Clyfar GB

Ynni Clyfar GB yw llais yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar. Ein tasg ni yw helpu pawb ym Mhrydain Fawr i ddeall mesuryddion clyfar, yr ymgyrch gyflwyno genedlaethol a sut i ddefnyddio'r mesuryddion newydd i gadw rheolaeth ar eu nwy a'u trydan. Mae ein hymgyrch genedlaethol eisoes wedi dechrau a bydd yn cyrraedd pob aelwyd a microfusnes yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. I gael gwybod mwy ewch i'n gwefan smartenergyGB.org

Ynglŷn â mesuryddion clyfar a'r ymgyrch

Bydd mesuryddion clyfar yn disodli'r mesuryddion nwy a thrydan traddodiadol sydd gennym yn ein cartrefi ar hyn o bryd. Byddant yn darparu biliau cywir, gwybodaeth bron mewn amser real am y defnydd o ynni mewn punnoedd a cheiniogau, a rheolaeth well i ddefnyddwyr dros eu nwy a thrydan. Mae'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar yn uwchraddiad technolegol hanfodol, digynsail ei graddfa, i wella isadeiledd ynni Prydain Fawr. Rhwng nawr a 2020 bydd mesurydd clyfar yn cael ei gynnig i bawb ar draws Cymru, Lloegr a'r Alban gan eu cyflenwyr ynni heb unrhyw gost ychwanegol. Mae mwy na phedair miliwn o fesuryddion clyfar eisoes wedi'u gosod ar draws Prydain Fawr. I gael gwybod sut y gallwch chi gael mesurydd clyfar gan eich darparwr ynni, casglwch daflen o'ch Swyddfa Bost ® leol neu ewch i smartenergyGB.org/get-a-smart-meter

Ynglŷn â'r Elusen Aloud

Sefydlwyd yr Elusen Aloud yn 2012 gan y Cyfarwyddwr Artistig Tim Rhys-Evans, gyda chenhadaeth o ddenu pob cenhedlaeth o bobl ifanc ledled Cymru gyda phŵer canu corawl a, thrwy hyn, i hybu hunan-hyder, annog dyheadau, meithrin sgiliau a datblygu teimlad o gymuned. Ar hyn o bryd ein dau brif ffrwd gweithgaredd yw Corws Canolfan y Mileniwm/Corws Plant Cenedlaethol Only Kids Aloud a ddarperir mewn partneriaeth â Chanolfa Mileniwm Cymru, ac Only Boys Aloud, ar gyfer bechgyn yn eu harddegau. Mae OBA yn ymgysylltu gydag oddeutu 200 o fechgyn yr wythnos trwy 14 o gorau ledled Cymru; heb unrhyw glyweliad na ffi, mae OBA yn agored i unrhyw fachgen sydd eisiau mynychu. Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.aloud.cymru

Cysylltiadau cyfryngau Ynni Clyfar GB

Am fwy o wybodaeth gan gynnwys gofyn am gyfweliadau, astudiaethau achos o ddefnyddwyr mesuryddion clyfar, siartiau gwybodaeth, ffotograffiaeth a chynnwys fideo, cysylltwch â thîm cyfryngau Ynni Clyfar GB: 

Kate Mann, Stacey Oliver neu Hollie Jones ar [email protected] / 02920 789 321