ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਬਲਾੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।


 
What are you looking for?

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

 

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜਨ ਬਿੱਲ।

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ

 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿੱਟ ਮਿੱਲਦੇ ਹਨ:


 
ਸਮਾਰਟ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ
ਸਮਾਰਟ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ
 
 
 

ਸਮਾਰਟ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ - ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਡਿਸਪਲੇ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈ

ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਰ ਹੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਸਪਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ

 

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ:

 • ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਲੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਪਿਛਲੇ ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ, ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ)
 • ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚ, ਮੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ
 • ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਈ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ

ਪ੍ਰੀਪੇ ਮੀਟਰ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਖਾਉਗਾ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੱਚਿਆ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਰਟ

 

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ

 

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੇਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟ ਕਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਨਿਊ ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਕਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਫਜੈੱਮ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।

 

ਕਿੰਨਾਂ ਡੇਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

 

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਐਨਰਜੀ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜੀ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।    

ਐਨਰਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਸਲਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੱਪਤ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਲੋੜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।

 

ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।

 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡੇਟਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ (ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਰੋਜ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ)
 • ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਸੇਲਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ