ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਬਲਾੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।


 
What are you looking for?

ਪਹੁੰਚ (ਅਕਸੈੱਸਬਿਲਟੀ)

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਡਿਵਾਈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਲਿਖਤ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਸੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਮਰਥਾ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਨੁਭੱਵ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪਹੁੰਚ ਉਪਾਅ

ਸਾਈਟ ਨੂੰ W3C ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਲੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ AA ਪਹੁੰਚ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਰਥ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ।

ਸਾਈਟ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ 'ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਊਜਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।