ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਬਲਾੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।


 
What are you looking for?

ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਰਾਤ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ 26 ਲੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

1. ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੌਣ ਹੈ 

ਹਰੇਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

2.ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ

ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਨਾਲ, ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ:

  • ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗ
  • ਦਿਹਾਤੀ ਸਕੌਟਲੈਂਡ 'ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ (2017) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (2016) ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ  
  • ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਲੈਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ  
  • ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਲਾਕਸ (2018) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (2016) ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਲਆਉਟ ਬਾਰੇ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?