Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn

GOFYNNWCH AM EICH MESURYDD CLYFAR

Cysylltwch â'ch cyflenwr ynni heddiw i ofyn am eich mesurydd clyfar heb unrhyw gost ychwanegol.

Os na allwch ddod o hyd i'ch cyflenwr ar y rhestr isod, mae'n bosib y bydd angen i chi gysylltu â nhw'n uniongyrchol i gael gwybod sut y gallwch ofyn iddynt am eich mesurydd clyfar. Dylai eu manylion cyswllt fod ar eich bil nwy neu drydan.
Ddim yn gwybod pwy yw eich cyflenwr ynni? Ar gyfer eich cyflenwr nwy, ewch i Find My Supplier neu ffoniwch 0870 608 1524. Ar gyfer trydan, ewch i uSwitch am y rhif i'w ffonio i ddod o hyd i'ch cyflenwr trydan yn eich rhanbarth. Mae'n bosib y codir tâl am yr alwad.

Cwestiynau cyffredin

Mae gennyf gyflenwyr nwy a thrydan gwahanol. Oes angen ddwy sgrîn arddangos glyfar arnaf?

Nac oes. Os yw eich nwy a thrydan wedi'u cyflenwi gan gyflenwyr ynni gwahanol, bydd y cyflenwr ynni cyntaf i osod mesurydd clyfar yn gosod eich sgrîn arddangos glyfar ar gyfer y mesurydd hwnnw. Wrth osod eich ail fesurydd clyfar, mae eich ail gyflenwr yn gyfrifol am sicrhau y gellir gweld eich gwybodaeth ynni o'r ddau fesurydd ar yr un sgrîn arddangos.

Beth sy’n digwydd ar ôl i mi ddweud yr hoffwn gael mesurydd clyfar?

Pan fyddwch wedi trefnu amser a dyddiad, bydd gosodwr hyfforddedig yn dod i’ch cartref ar yr amser a drefnwyd i osod eich mesurydd clyfar. Bydd hefyd yn dangos i chi sut mae eich sgrîn ynni cartref yn gweithio ac yn cynnig cyngor ar effeithlonrwydd ynni, gan helpu chi rheoli eich defnydd o ynni’n well.

 

Mynnwch fesuryddion clyfar nawr. Dewiswch eich cyflenwr o'r rhestr isod: