Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Pwy yw Ynni Clyfar GB?

Ynni Clyfar GB yw llais yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar. Ein tasg ni yw helpu pawb ym Mhrydain Fawr i ddeall mesuryddion clyfar, yr ymgyrch gyflwyno genedlaethol a sut y gallant ddefnyddio’u mesuryddion newydd i fynnu rheolaeth ar eu nwy a’u trydan.

Cael gwybod mwy

Beth yw mesuryddion clyfar?

Pam mae angen mesurydd clyfar arnaf?

A allaf gael mesurydd clyfar am ddim?

Sut ydw i'n cael un?

Sut mae mesuryddion clyfar yn gweithio?

Pwy all gael un?