સામગ્રી પર જાઓ

સાઇટના અમુક ક્ષેત્રોમાં તમારા અનુભવો સુધારવા માટે અને સોશ્‍યલ મીડીયા પેઇજ શેરીંગ જેવી નિશ્ચીત કાર્યગીરીના ઉપયોગની છુટ માટે અમારી સાઇટ કુકીઝનો ઉપયોગ કરે છે. તમે આ સાઇટ પરથી બધી કુકીઝ ભુંસી કે રોકી શકો છો, પણ પરીણામે સાઇટના અમુક ભાગ ધાર્યા પ્રમાણે કામ નહી કરે. આ પેઇજના કોઇપણ લીંક પર કિલક કરવાથી તમે તમારી પરવાનગી આપો.

વધુ જાણકારી   સ્‍વીકાર કરો

જો તમે પ્રી પે મીટર પર હો તો તેના ફાયદાઓ

તમારી પાસે ચાલુ પ્રી પે મીટર હોય તો પણ સ્માર્ટ મીટર તમારા માટે સારા સમાચાર છે. સ્માર્ટ પ્રી પે ટેકનોલોજી નેશનલ રોલઆઉટનો 9સ્માર્ટ મીટર્સ બહાર પાડવાનો0 ભાગ છે. સ્માર્ટ પ્રી પે થી તમને હંમેશા જાણ રહેશે કે તમે કેટલા ખર્ચો છો અને ખેટલા દેવાનાં છે.

mobile top up

વધારે સરળ ટોપ અપસ

તમારા જમા ખાતાને ટોપ અપ કરવાનું પ્રી પે સ્માર્ટ મીટર્સ તમારા માટે વધારે સરળ બનાવે છે. તમારા સપ્લાયરના આધાર પર, તમે સીધુ ઓનલાઇન ટોપ અપ કરી શકશો. એક ઐપ દ્વારા અથવા તમારા લતાની દુકાને, હવેથી ચાવી, કાર્ડસ કે દુકાનના અગવડિયા આંટાફેરા નહી.


સ્માર્ટ મીટર કેવી રીતે મેળવવું

Smart meter in-home display

ખાતામાં બાકી જમા રકમ તપાસવું સરળ છે

તમારા પ્રી પે સ્માર્ટ મીટર ડિસ્પ્લેમાં સરળતાથી-સમજાય-તેવી સ્ક્રીન હશે જે તમને ખાતામાં કેટલા જમા બાકી છે તે બતાવશે. તો હવે મોડી રાતના દુકાનના આંટા નહી.

Wallet

વધુ એનર્જી (ઉર્જા) બચાવી, વધુ પૈસા બચાવો.

કારણ કે સ્માર્ટ મીટર્સ તમે લગભગ સાચા સમયમાં કેટલા ગેસ અને વિજળી વાપરો છો તે તમને બતાવે છે, તમે જોઇ શકો છો કે તમે સૌથી વધારે ઉર્જા કયારે વાપરી રહ્યા છો અને કયા ઓજારો સૌથી વધુ જવાબદાર છે. કયાં કાપ મૂકવો તેની ખબર ઉર્જા અને પૈસા બન્ને બચાવી શકે છે.